Usługi

W ramach projektu realizowane będą BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu Kompetencji Cyfrowych, kończące się egzaminem zewnętrznym w standardzie ECCC na dwóch poziomach zaawansowania:

 • poziom A. / podstawowy (Basic) - wyznacza minimalne wymagania w stosunku do użytkownika technologii z danego modułu tematycznego.
   
 • poziom B. / średniozaawansowany (Medium) - sprawdza kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych, których dotyczy dany moduł. 
   

Program na poziomie A lub obejmuje 5 MODUŁÓW zgodnych z Ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych, opracowanych w obrębie unijnego projektu DIGICOMP (Digital Competences) (5 obszarów i 21 kompetencji):

 • M1 - Informacja: Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji, Identyfikacja, lokalizacja, wyszukiwanie, zapisywanie, organizowanie informacji cyfrowej, Ocena informacji, Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji, Przechowywanie i wyszukiwanie informacji
 • M2 - Komunikacja: Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, Dzielenie się informacją i zasobami, Aktywność obywatelska online, Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, Netykieta, Zarządzanie tożsamością cyfrową
 • M3 - Tworzenie treści: Tworzenie treści, Integracja i przetwarzanie treści, Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, Programowanie
 • M4 - Narzędzia służące ochronie, Ochrona danych osobowych, Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania TIK1, Ochrona środowiska
 • M5 - Rozwiązywanie problemów: Rozwiązywanie problemów technicznych, Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
   

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    zwrot kosztów dojazdu
•    bezpłatne szkolenie, zakończone egzaminem ECCC (rozpoznawalnym w branży w kraju oraz w państwach UE)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik)
•    materiały dydaktyczne (podręcznik)
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    certyfikaty ECCC potwierdzające zdobyte kwalifikacje z zakresu kompetencji cyfrowych
•    pokrycie kosztów egzaminów1 Technologie Komunikacyjno - Informacyjne

Script logo